Thủ Tục Cấp Hộ Chiếu Ngoại Giao (Có Gắn Chip Điện Tử)

Posted on | 2 Comments

Như các bạn đã biết, hộ chiếu ngoại giao chỉ được cấp cho các quan chức ngoại giao thuộc Chính phủ đi nước ngoài công tác. Vì vậy, thủ tục xin cấp hộ chiếu ngoại giao sẽ khác so với hộ chiếu phổ thông. Trong bài viết này, các bạn sẽ được tìm hiểu thủ […]

Read More

Thủ Tục Liên Quan Đến Hộ Chiếu Công Vụ & Ngoại Giao

Posted on | 2 Comments

Dưới đây là một số thủ tục liên quan đến hộ chiếu công vụ, ngoại giao có thể tham khảo như: thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, gia hạn hộ chiếu công vụ, thủ tục cấp lại hộ chiếu do hỏng, […]

Read More
Bạn cần hỗ trợ ?