Hỏi: Giấy Hẹn CMND Có Làm Hộ Chiếu (Passport) Được Không

Posted on | 2 Comments

Hộ chiếu (passport) là khái niệm không còn xa lạ đối với những người hay phải đi nước ngoài để học tập, làm việc, du lịch. Hộ chiếu là giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, do cơ quan thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam sử dụng để xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân.

Thủ tục xin cấp hộ chiếu hiện nay rất đơn giản, người dân có nhu cầu cấp hộ chiều lần đầu thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; trường hợp có thẻ Căn cước công dân thực hiện tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi. Tuy nhiên, có một số trường hợp thắc mắc khi xin cấp hộ chiếu (passport), cụ thể là “giấy hẹn CMD có làm hộ chiếu được không?” đang được nhiều người quan tâm.

Nội dung hỏi:

Do chứng minh thư 9 số bị mờ nên tôi đã làm CCCD ngày 11/04/2021 để làm thủ tục cấp hộ chiếu nhưng đến nay chưa nhận được CCCD mới. Vậy cho tôi hỏi, tôi có thể làm hộ chiếu trong khi chờ nhận CCCD mới được không?

Nội dung trả lời:

Khoản 1, 2 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 quy định về cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước như sau:

1. Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung và giấy tờ liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều này; xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

2. Giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước bao gồm:

a. Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi;

b. Hộ chiếu phổ thông cấp lần gần nhất đối với người đã được cấp hộ chiếu; trường hợp hộ chiếu bị mất phải kèm đơn báo mất hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 của Luật này;

c. Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất;

d. Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. Trường hợp bản chụp không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện giải quyết nhu cầu xuất cảnh của công dân trong khi thực hiện chủ trương ngừng cấp thẻ Căn cước công dân gắn mã vạch và Chứng minh nhân dân 9 số để triển khai cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên phạm vi toàn quốc. Ngày 04/5/2021, Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an đã có văn bản chỉ đạo về việc tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu đối với người tử đủ 14 tuổi trở lên như sau:

1. Đối với những trường hợp trước đây đã được cấp hộ chiếu (có số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân), nay đề nghị cấp lại hộ chiếu để xuất cảnh mà Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân bị mất, bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng nhưng chưa được cấp lại thì Phòng Quản lý xuất nhập cảnh căn cứ vào ảnh, thông tin trong hộ chiếu cũ hoặc dữ liệu cấp hộ chiếu có trong hệ thống để đối chiếu, tiếp nhận hồ sơ cấp lại hộ chiếu.

2. Đối với những trường hợp: (1) người đủ 14 tuổi trở lên đề nghị cấp hộ chiếu nhưng chưa được cấp Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân; (2) người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu nhưng chưa được cấp Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc đã được cấp Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân mà bị mất, bị hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng, thì vận động, giải thích cho công dân chấp hành chủ trương của Chính phủ về việc cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh không tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu của công dân trong trường hợp này. Thời gian áp dụng đến ngày 01/7/2021.

Như vậy nếu công dân đã được cấp hộ chiếu (có số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân), nay đề nghị cấp lại thì có thể làm được hộ chiếu trong thời gian đợi cấp thẻ Căn cước công dân; nếu công dân đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thì không làm được hộ chiếu lần đầu trong thời gian đợi cấp căn cước công dân.

Nội dung hỏi:

Tôi đã được đổi qua thẻ căn cước mới nhưng tới ngày 07/02 tôi có về cơ quan huyện nhận thẻ mới nhưng vì bị sai thông tin bởi quê quán và một số nguyên nhân nên phải cập nhật lại tới ngày 28/12 mới nhận lại được. Hiện tại tôi gồm có hộ khẩu bản gốc, giấy khai sinh bản gốc và bản sao, có xác nhận mất thẻ căn cước, giấy hẹn cấp lại thẻ căn cước. Vì bên công ty dịch vụ xuất nhập khẩu yêu cầu làm hộ chiếu gấp trước tết để hoàn tất thủ tục. Như vậy, tôi có thể làm được hộ chiếu trong thời gian chờ và trước khi nhận được căn cước không?

Nội dung trả lời:

Điều 15.

1. Công dân Việt Nam ở trong nước đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh theo một trong các cách sau đây:

a. Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

b. Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú và đề nghị được nhận kết quả qua đường bưu điện. Việc gửi hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện thực hiện theo thủ tục do Bộ Công an và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định.

c. Ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Việc ủy thác thực hiện theo quy định của Bộ Công an.

2. Trường hợp cấp thiết cần hộ chiếu gấp (do Bộ Công an quy định) người đề nghị có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an.

3. Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu (01 bộ):

a. Đối với trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ, nêu tại điểm a, điểm c khoản 1 Điều này:

– Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định.

Đối với trẻ em dưới 14 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em đó khai và ký vào tờ khai; nếu cha hoặc mẹ có nhu cầu cho con dưới 9 tuổi đi cùng hộ chiếu thì khai chung vào tờ khai của mình.

– Bản sao giấy khai sinh của trẻ em dưới 14 tuổi.

Khi nộp hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn giá trị của người đề nghị cấp hộ chiếu để kiểm tra, đối chiếu; trường hợp ở nơi tạm trú thì xuất trình thêm sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, nêu tại điểm b khoản 1 Điều này:

– Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu quy định, có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng ký thường trú.

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân còn giá trị.

4. Khi nộp hồ sơ, người đề nghị cấp hộ chiếu phải nộp lệ phí hộ chiếu theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp lệ phí cùng với hồ sơ và thanh toán cước phí chuyển, phát cho Bưu điện.

Căn cứ vào điều 15, nếu bạn nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc nơi tạm trú, bạn cần chuẩn bị hồ sợ (01 bộ) gồm: 01 tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (Theo mẫu quy định) và khi nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp, nếu bạn nộp hồ sơ qua bưu điện thì cần chuẩn bị hồ sơ gồm: 01 Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông theo mấu quy định, có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi đăng kí thường trú và bản chụp giấy chứng minh nhân dân có giá trị.

Như vậy, khi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, bạn cần phải xuất trình chứng minh thư/thẻ căn cước. Trong trường hợp của bạn, do giấy hẹn cấp lại thẻ căn cước không có giá trị tương đương với thẻ căn cước công dân nên sẽ không được chấp nhận. Bạn cần phải đợi khi nhận được thẻ căn cước mới có thể làm hồ chiếu.

Ở trên là những giải đáp thắc mắc “giấy hẹn CMD có làm hộ chiếu được không?”. Hi vọng nội dung bài viết sẽ giúp các bạn có thêm những thông tin bổ ích khi xin cấp hộ chiếu.

2/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ ?