Làm thế nào nếu hộ chiếu bị rách, hư hỏng?

Posted on | 2 Comments

Hộ chiếu là một loại giấy tờ để nhận dạng cá nhân và quốc tịch của người giữ, khi sang quốc gia khác. Trước đây, tại hầu hết các quốc gia, hộ chiếu là một cuốn sổ nhỏ có nhiều trang để lưu những thị thực cho phép nhập cảnh, bởi vì tồn tại dưới […]

Read More

Hướng Dẫn & Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Online Tại Tp.HCM

Posted on | 2 Comments

1. Hộ chiếu online là gì? Hộ chiếu online hay hộ chiếu điện tử (e-passport) chính là loại hộ chiếu có gắn chip chứa thông tin và các đặc điểm nhận dạng bên trong bìa lưng để vừa tăng thêm giá trị cho hộ chiếu. Với độ bảo mật cao, loại hộ chiếu này giảm […]

Read More