Hộ chiếu còn hạn dưới 6 tháng

Posted on | 2 Comments

Nếu hộ chiếu của bạn còn hạn dưới 6 tháng, bạn nên kiểm tra các yêu cầu của quốc gia mà bạn muốn đến để biết liệu bạn cần cập nhật hộ chiếu hay không. Một số quốc gia yêu cầu hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng trước khi bạn đến đất nước đó.

Ngoài ra, theo yêu cầu xuất nhập cảnh, hộ chiếu của bạn phải còn ít nhất 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh và nhập cảnh trở lại.

Ví dụ bạn muốn đi Singapore 30 ngày, thì hộ chiếu của bạn phải còn hạn ít nhất 6 tháng kể từ ngày bạn quay trở về.

Một cách dễ nhớ nhất, bạn cứ nên nhớ Hộ chiếu bạn còn hạn ít nhất 06 tháng mới có thể bay ( bất kể bay đi hay bay về ) để bạn tiện tính toán thời gian, thời hạn của hộ chiếu.

Trường hợp sát ngày bay, bạn mới phát hiện hộ chiếu không còn đủ yêu cầu tối thiếu 06 tháng, bạn cần tiến hành làm Hộ chiếu nhanh nhất.

Bạn có thể tham khảo Link làm hộ chiếu trọn gói 500,000 VND ( đã  gồm lệ phí nhà nước ) tại đây: https://gody.vn/dich-vu-lam-ho-chieu

 

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ ?