Cấp Hộ Chiếu Phổ Thông Mẫu Mới Từ 1/7, Không Gắn Chip

Posted on | 2 Comments

Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới từ 1/7. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tường về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng. Theo đó, từ ngày 1/7 Cục quảng […]

Read More
Bạn cần hỗ trợ ?