Chứng Minh Nhân Dân (CMND) Cũ Có Làm Được Hộ Chiếu Không

Posted on | 2 Comments

Để được cấp hộ chiếu (Passport) người dân phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ liên quan như: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận nhân khẩu tập thể, sổ đăng ký tạm trú có thời hạn… trong đó chứng minh nhân dân là một trong những giấy tờ bắt […]

Read More
Bạn cần hỗ trợ ?