Làm hộ chiếu Online cho trẻ em

Làm Hộ chiếu online cho trẻ em

Posted on | 2 Comments

Trẻ em có làm hộ chiếu online được không ? Ad nhận được rất nhiều thắc mắc, câu hỏi của các bạn về thủ tục làm Hộ chiếu online cho trẻ em. Cách làm hộ chiếu online cho trẻ em như thế nào, nộp làm sao và các nội dung cần chuẩn bị. Đầu tiên, […]

Read More

Số CCCD

Posted on | 2 Comments

Số căn cước mỗi cá nhân (cũng là số định danh) gồm dãy 12 chữ số. Trong đó, 6 số đầu là mã quy định, chỉ cần căn cứ trên 6 số này là có thể biết người đó sinh trong thế kỷ 20 hay 21, sinh năm nào, khai sinh ở đâu và là […]

Read More

Thủ tục làm hộ chiếu Online

Posted on | 2 Comments

Thủ tục hộ chiếu online, một vài lưu ý: Thủ tục làm hộ chiếu online chỉ dành cho các công dân từ 14 tuổi trở lên và đã được cấp Căn cước công dân ( CCCD ). Với các trường hợp chưa được cấp CCCD, sẽ không thể làm thủ tục hộ chiếu Online. Với […]

Read More

Số Hộ chiếu

Posted on | 2 Comments

Số hộ chiếu chính là một dãy chữ số gồm 8 ký tự, được bắt đầu bằng một chữ cái in hoa trong bảng chữ cái Việt Nam (ví dụ: B), tiếp theo đó 7 chữ số tự nhiên trong hệ thống bảng chữ số. Số hộ chiếu vô cùng quan trọng khi làm thủ […]

Read More

Số Căn cước Công dân ( CCCD )

Posted on | 2 Comments

1. Số Căn cước Công dân là gì ? Số Căn cước Công dân ( CCCD ) chính là số định danh cá nhân, là mã số riêng biệt gắn liền với mỗi Công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Về nguyên tắc, mỗi Công dân sẽ được cấp 01 số […]

Read More
Bạn cần hỗ trợ ?