Hộ Chiếu Công Vụ Là Gì, Có Gì Đặc Biệt & Đối Tượng Được Cấp

Posted on | 2 Comments

Hộ chiếu công vụ là một trong 3 loại hộ chiếu ở Việt Nam. Hộ chiếu công vụ chỉ được cấp cho những trường hợp ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, Đảng hay tổ chức chính trị – xã hội cấp trung ưng. Đối với các doanh nghiệp nhà nước thì chỉ được cấp cho cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng.

Điểm phân biệt dễ nhận thấy là màu của cuốn hộ chiếu công vụ có màu xanh ngọc bích đậm hơn màu của các dòng hộ chiếu phổ thông. Ngoài ra, hộ chiếu công vụ có giá trị không quá 5 năm tính từ ngày cấp. Loại hộ chiếu này còn giá trị dưới một năm thì được gia hạn một lần, gia han tối đa không quá ban năm, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Đối Tượng Được Cấp Hộ Chiếu Công Vụ

Hộ chiếu công vụ được cấp cho công dân Việt Nam thuộc diện sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức quản lý, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị dưới đây:

a. Thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam: Ban Bí thư Trung ương Đảng; các Ban trực thuộc Trung ương Đảng; Văn phòng Trung ương Đảng; Các cơ quan khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thành lập; Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc Trung ương; Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh.

b. Thuộc Quốc hội: Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Các Ủy ban của Quốc hội; Các Ban, Viện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước.

c. Văn phòng Chủ tịch nước.

d. Thuộc Chính phủ: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức khác do Chính phủ, Thủ tướng thành lập.

đ. Tòa án nhân dân các cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện).

e. Viện Kiểm sát nhân dân các cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện).

g. Thuộc cơ quan nhà nước ở địa phương: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

h. Trong các cơ quan, đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

i. Trong các cơ quan của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

k. Trong các cơ quan của tổ chức chính trị – xã hội:

– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành trung ương và Công đoàn các tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn, Liên đoàn lao động cấp tỉnh và Liên đoàn lao động cấp huyện;

– Hội Nông dân Việt Nam cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

– Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;

– Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

l. Người được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển sang giữ chức vụ chủ chốt tại các hội mà vẫn xác định là công chức.

m. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

n. Cán bộ, công chức, thành viên của Văn phòng Hội đồng chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia.

o. Công chức, viên chức quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

3. Nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài; phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.

4. Vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của những người nêu tại khoản 3 Điều này đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệm kỳ công tác.

5. Trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào yêu cầu và tính chất của chuyến đi, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện việc cấp hộ chiếu công vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng hoặc xét quyết định cấp hộ chiếu công vụ theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Hộ Chiếu Công Vụ Được Miễn Visa Những Nước Nào

Thông thường khi muốn nhập cảnh vào một quốc gia nào đó ngoại trừ các nước trong khu vực ASEAN, người nhập cảnh cần phải xin Visa của nước đó. Tuy nhiên, nếu ở hữu hộ chiếu công vụ trong tay, người nhập cảnh sẽ được miễn visa khi nhập cảnh vào nước ngoài. Vậy hộ chiếu công vụ được miễn visa những nước nào?

Sỡ dĩ nói hộ chiếu công vụ là tấm vé thông hành quyền năng vì nó sẽ được miễn visa hầu hết các nước trong và ngoài khu vực trừ một số quốc gia đang siết chặt tình trạng nhập cảnh trái phép như Mỹ, Anh và các nước Tây Âu. Vì vậy, hộ chiếu công vụ được miễn visa ở hầu hết các quốc gia.

Hộ Chiếu Công Vụ Có Thời Hạn Bao Lâu

Không giống như hộ chiếu phổ thông có thời hạn là 10 năm, thời hạn của hộ chiếu công vụ chỉ có khoảng thời gian tối đa kể từ ngày cấp trong khoảng 5 năm, vượt quá mức thời gian quy định trong hộ chiếu được xem là không còn hiệu lực, lúc này sẽ được gia hạn 1 lần, và gia hạn không quá 3 năm.

Căn Cứ Pháp Lý

– Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019.

– Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 20007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

– Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 20007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

– Nghị định số 07/VBHN-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2015 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ở trên là những thông tin về hộ chiếu công vụ, đối tượng được cấp hộ chiếu công vụ và những thông tin liên quan đến loại hộ chiếu này mà bạn cần biết.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bạn cần hỗ trợ ?