Cấp Hộ Chiếu Phổ Thông Mẫu Mới Từ 1/7, Không Gắn Chip

Posted on | 2 Comments

Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip theo mẫu mới từ 1/7. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tường về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng.

Theo đó, từ ngày 1/7 Cục quảng lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới không gắn chip cho công dân Việt Nam ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài. Hộ chiếu phổ thông mẫu mới được in nhiều hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng và đảm bảo tiêu chuẩn bảo an.

Ngoài ra, trên mỗi trang của hộ chiếu phổ thông mẫu mới là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú.

Theo Bộ Công an, công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7 vẫn tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7 sẽ không có giá trị.

Bộ Công an đã chuyển các mẫu hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông không gắn chip điện tử theo mẫu mới cho Bộ Ngoại giao để thông báo đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và các cơ quan, tổ chức quốc tế có liên quan biết.

Từ ngày 1/7. người dân có thể làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ dichvucong.bocongan.gov.vn. Người dân cần phải có tài khoản trên cổng dịch vụ công, tích hợp khả năng thanh toán lệ phí trực tuyên và phải có căn cước công dân. Những trường hợp không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp, Bộ Công an vẫn áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ xin cấp hộ chiếu như trước đây.

Đối với các mẫu hộ chiếu ngoại giao, công vụ, phổ thông không gắn chip điện tử, Bộ Công an dự kiến sẽ cấp phát cho công dân vào Quý III/2022.

Ở trên là những thông tin về cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới từ 1/7 không gắn chip điện tử. Công dân theo dõi và thực hiện cấp hộ chiếu mẫu mới theo đúng quy định của pháp luật.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ ?