Giấy Thông Hành Là Gì? Đổi Tượng & Thủ Tục Cấp Giấy

Posted on | 2 Comments

Giấy thông hành là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam để di chuyển qua lại biên giới hai nước theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam với nước có chung đường biên giới. Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn. Công dân muốn cấp giấy thông hành, cần nắm rõ thủ tục, trình tự. Mời các bạn theo dõi chi tiết dưới đây.

Giấy Thông Hành Là Gì

Theo khoản 5 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, giấy thông hành là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam để qua lại biên giới theo điều ước quốc tế giữa Việt Nam và các nước chung đường biên giới.

Giấy thông hành có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn. (hoản 3 Điều 7 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt nam 2019)

Đối Tượng Được Cấp Giấy Thông Hành

Hiện nay, giấy thông hành được cấp cho các đối tượng thuộc trong 03 trường hợp quy định tại Điều 19 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, bao gồm:

– Công dân Việt Nam đang cư trú ở đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh có chung đường biên giới với nước láng giềng.

– Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh có chung đường biên giới với nước láng giềng.

– Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở trung ương, địa phương khác nhưng có trụ sở đóng tại tỉnh có chung đường biên giới với nước láng giềng.

Theo điều 4 Nghị định 76/2020/NĐ-CP quy định cụ thể các đối tượng được cấp giấy thông hành qua 03 quốc gia có chung đường biên giới trên đất liền với Việt Nam như sau:

(1) Đối tượng được cấp giấy thông hành qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia: gồm cán bộ, công chức, viên chức, công nhân đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệm có trụ sở tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia được cử sang tỉnh biên giới đối diện của Campuchia công tác.

(2) Đối tượng được cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào:

– Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

– Công dân Việt Nam không có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh có chung đường biên giới với Lào nhưng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

(3) Đối tượng được cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc:

– Công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

– Đối tượng là cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của Việt Nam có đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc được cử sang vùng biên giới đối diện cua Trung Quốc để công tác.

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Thông Hành

Thủ tục xin cấp giấy thông hành được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 76/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Người đề nghị cấp giấy thông hành nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 76/2020/NĐ-CP.

– Khi nộp hồ sơ, người nộp phải xuất trình CMND hoặc CCCD còn giá trị sử dụng.

– Trường hợp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả thì người được cư đi nộp hồ sơ phải xuất trình giấy giới thiệu, CMND hoặc CCCD còn giá trị sử dụng của bản thân và của người ủy quyền để kiểm tra, đối chiếu.

– Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định Bộ luật Dân sự 2015, người chưa đủ 14 tuổi thông qua người đại diện theo pháp luật của mình làm thủ tục.

– Cán bộ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành, kiểm tra, đối chiếu, thu lệ phí và cấp giấy hẹn trả kết quả.

– Người đề nghị cấp giấy thông hành phải nộp lệ phí; nếu có yêu cầu nhận kết quả tại địa điểm khác với cơ quan quy định tại Điều 7 Nghị định 76/2020/NĐ-CP thì phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Thời Hạn Và Thẩm Quyền Giải Quyết Thủ Tục Cấp Giấy Thông Hành

Theo Điều 9 Nghị định 76/2020/NĐ-CP, thời hạn và thẩm quyền giải quyết thủ tục cấp giấy thông hành như sau:

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia, Lào cấp giấy thông hành và trả kết quả cho công dân.

Trường hợp chưa cấp thì trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Công an xã, phường, thị trấn tiếp giáp với đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc; Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc cấp giấy thông hành và trả kết quả cho công dân.

Trường hợp chưa cấp thì trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ ?