Làm hộ chiếu Online cho trẻ em

Làm Hộ chiếu online cho trẻ em

Posted on | 2 Comments

Trẻ em có làm hộ chiếu online được không ?

Ad nhận được rất nhiều thắc mắc, câu hỏi của các bạn về thủ tục làm Hộ chiếu online cho trẻ em. Cách làm hộ chiếu online cho trẻ em như thế nào, nộp làm sao và các nội dung cần chuẩn bị.

Đầu tiên, theo quy định về việc làm Hộ chiếu online, bạn bắt buộc phải có CCCD ( căn cước công dân ). Lý do làm sao yêu cầu để làm Hộ chiếu Online phải có CCCD vì khi bạn làm CCCD, thông tin về cá nhân, nhân thân của bạn đã được cập nhật đầy đủ trong hệ thống quản lý dân cư quốc gia, do đó chỉ cần số CCCD, cơ quan công quyền, đơn vị xử lý hồ sơ có thể lấy được toàn bộ thông tin cá nhân, nhân thân của chính bạn, đó là lý do muốn làm Hộ chiếu Online, bạn bắt buộc phải có CCCD.

CMND cũ có làm được Hộ chiếu online không ?

Câu trả lời là nếu bạn có CMND thì bạn sẽ không thể làm Hộ chiếu online ( do dữ liệu cá nhân, nhân thân của bạn chưa được cập nhật trong hệ thống quản lý dân cư quốc gia ).

Nếu bạn chưa đổi CCCD, tức là đang có CMND bạn vẫn có thể làm Hộ chiếu được, nhưng bạn phải đi làm trực tiếp tại Phòng QLXNC hoặc Cục QLXNC, không thể làm Hộ chiếu Online.

Có số định danh ( chưa cấp CCCD ) có làm được Hộ chiếu Online không ?

Câu trả lời là không được, bạn phải hoàn tất thủ tục và có CCCD mới có thể tiến hành làm Hộ chiếu Online.

Vậy, theo các quy định trên, trẻ em dưới 14 tuổi ( chưa được cấp CCCD ) không thể làm Hộ chiếu online. Mà muốn làm HỘ chiếu cho trẻ em, bố mẹ phải tiến hành các thủ tục trực tiếp tại Phòng QLXNC các tỉnh thành hoặc Cục QLXNC.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bạn cần hỗ trợ ?