Làm thế nào nếu hộ chiếu bị rách, hư hỏng?

Posted on | 2 Comments

Hộ chiếu là một loại giấy tờ để nhận dạng cá nhân và quốc tịch của người giữ, khi sang quốc gia khác. Trước đây, tại hầu hết các quốc gia, hộ chiếu là một cuốn sổ nhỏ có nhiều trang để lưu những thị thực cho phép nhập cảnh, bởi vì tồn tại dưới […]

Read More
Bạn cần hỗ trợ ?