Hỏi: Đổi CMND Sang CCCD Có Phải Làm Lại Hộ Chiếu Không?

Posted on | 2 Comments

Hiện ngay người dân trên cả nước đang tiên hành xin cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, theo đó phải thay đổi một số loại giấy tờ do thay đổi về số CCCD. Trong đó, hộ chiếu là loại giấy tờ cần phải làm lại thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo thông tin “đổi CMND sang CCCD có phải làm lại hộ chiếu không” ngay dưới đây.

Đổi CMND sang CCCD, có phải làm lại hộ chiếu?

Khi điền Tờ khai xin cấp hộ chiếu X01, người dân sẽ phải khai các thông tin bắt buộc như: Họ và tên; Ngày sinh; Nơi sinh; Giới tính; Số CMND/thẻ CCCD…

Và trên hộ chiếu Việt Nam cũng có các thông tin tương ứng. Và do hộ chiếu có thể hiện thông tin số CMND/CCCD nên với trường hợp dỏi từ CMND 9 số qua CCCD 12 số (bị đổi số), người dân bắt bược phải đi sửa đổi thông tin trên hộ chiếu cho thống nhất.

Việc sửa chi tiết trang nhân thân trong hộ chiếu (điều chỉnh họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; giới tính; số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân) của người từ đủ 14 tuổi trở lên… thuộc trường hợp sửa đổi hộ chiếu theo hướng dẫn tại Thông tư 29/2016/TT-BCA của Bộ Công an.

Việc sửa đổi bổ sung để tránh bị làm khó khi hải quan cửa khẩu một số nước yêu cầu công dân xuất trình hêm CCCD mà khi đó thông tin giữa hai loại giấy tờ này lại không trùng khớp.

Hướng dẫn sử đồi bổ sung thông tên trên hộ chiếu

Căn cứ theo thông tin tại thông tư 29/2016/TT-BCA về việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam, để sửa đổi thông tin trên hộ chiếu cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm:

01 tờ khai Mẫu X01;

– 02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng. Trẻ em dưới 09 tuổi cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ thì nộp 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm;

– Trẻ em dưới 14 tuổi nộp 01 bản sao hoặc bản chụp có chứng thực giấy khai sinh, nếu không có chứng thực thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu;

– Hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 01 năm và giấy tờ pháp lý chứng minh sự điều chỉnh từ CMND sang CCCD (CCCD mới, giấy xác nhận CMND).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người dân đề nghị sửa đổi, bổ sung nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú, tạm trú hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an theo một trong 04 cách sau đây:

– Trực tiếp nộp hồ sơ: Trường hợp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nơi tạm trú thì xuất trình thêm sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp để kiểm tra, đối chiếu;

– Ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ:

Người ủy thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cơ quan, tổ chức được ủy thác có công văn gửi cơ quan Công an đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm danh sách những người ủy thác, có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác.

Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức được ủy thác khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu của người ủy thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

– Gửi hồ sơ và đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện: Tờ khai Mẫu X01 phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh kèm theo bản chụp giấy CMND/CCCD còn giá trị sử dụng.

– Nộp qua hệ thống điện tử của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh:

+ Truy cập vào website điện tử của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (sau đây viết tắt là trang Web XNC) tại địa chỉ https://www.vnimm.gov.vn để khai tờ khai điện tử theo Mẫu X01.

+ Trong thời gian 10 ngày kể từ khi khai đầy đủ thông tin vào tờ khai điện tử, người để nghị sử dụng chức năng đặt lịch hẹn trên trang website XNC để lựa chọn thời điểm đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ.

Bước 3: Nộp lệ phí và giấy hẹn

Cán bộ quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp và yêu cầu nộp lệ phí.

Lệ phí:

– Từ 01/01/2021 – 30/06/2021: 40.000 đồng (Thông tư 112/2020/TT-BTC).

– Từ 01/7/2021: 50.000 đồng (Thông tư 219/2016/TT-BTC).

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ làm lại.

Bước 4: Nhận kết quả

Công dân có thể lựa chọn nhận kết quả theo 2 cách sau:

– Người đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu nộp hồ sơ tại cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nào thì nhận kết quả tại nơi đó, theo thời gian ghi trên giấy hẹn. Khi nhận kết quả, phải xuất trình CMND/CCCD để đối chiếu.

– Người đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu có thể nhận kết quả tại địa chỉ đã đăng ký với doanh nghiệp bưu chính.

Như vậy, sau khi được cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, người dân cần lưu ý sửa đổi thông tin hộ chiếu cho dúng với thông tin trên CCCD mới được cấp.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn cần hỗ trợ ?